PSK

PSK

Heeft u fiscaal vriendelijk pensioenvermogen opgebouwd bij VRY en u wilt dit geld (tussentijds) bij een andere aanbieder onderbrengen? Dan is deze informatie belangrijk voor u om te lezen.

1. Wanneer is er sprake van waardeoverdracht

Er is sprake van waardeoverdracht indien u een fiscaal vriendelijk opgebouwd vermogen, bijvoorbeeld een lijfrente voor uw pensioen, wilt laten overbrengen van een andere aanbieder naar VRY of vice versa. Om ervoor te zorgen dat het opgebouwde vermogen zo soepel mogelijk en zonder directe fiscale afrekening naar uw nieuwe aanbieder kan worden overgeboekt, heeft VRY Bewaar B.V. zich aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK).  Toepassing van het PSK is onderdeel van de voorwaarden van een VRY rekening. Bij overdracht van fiscaal vriendelijk opgebouwd vermogen handelt VRY derhalve volgens de voorschriften van het PSK.

 

2. Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK)

Een waardeoverdracht moet nauwkeurig gebeuren, omdat de Belastingdienst anders belasting kan heffen over het opgebouwde kapitaal. Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben daarom onderling afspraken gemaakt om een waardeoverdracht soepel te laten verlopen. Dit heet “fiscaal geruisloos”. Dat betekent dat de overdracht op een dusdanige wijze plaatsvindt dat er tussentijds niet afgerekend hoeft te worden met de Belastingdienst. Deze afspraken zijn vastgelegd in het PSK. De bij de PSK aangesloten partijen (zoals banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen en –ondernemingen) hebben procedures afgesproken met betrekking tot de waardeoverdracht van fiscaal gefaciliteerde producten (rekeningen en levensverzekeringen met een belastingvoordeel) naar een andere aanbieder. VRY is aangesloten bij het PSK en werkt volgens dit protocol.

Lees meer over het PSK op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) of op de website van het Verbond van Verzekeraars.

 

3. Advies over waardeoverdracht

Vraag altijd uw financieel adviseur om advies voordat u opdracht tot waardeoverdracht geeft. Waardeoverdracht kan fiscale consequenties op langere termijn hebben. Het is mogelijk dat een adviseur van VRY u begeleidt bij het invullen van het aanvraagformulier voor waardeoverdracht.

 

4. LijfrenteBeleggen

VRY biedt LijfrenteBeleggen aan. Uw lijfrentekapitaal staat op een geblokkeerde beleggingsrekening en vanaf deze rekening ontvangt u uw periodieke uitkeringen, waarbij het resterende deel belegd blijft. Het is daarom alleen mogelijk om de waarde van een lijfrenterekening of -verzekering die is opgebouwd bij een andere aanbieder over te dragen. Waardeoverdracht van andere producten accepteert VRY niet.


5. Hoe werkt het?

5.1 Waardeoverdracht naar VRY

5.1.1 Verzoek tot waardeoverdracht indienen

U vult het opdrachtformulier van uw huidige aanbieder in en ondertekent deze. Samen met alle gevraagde documenten stuurt u deze naar de overdragende PSK-deelnemer waar u uw huidige lijfrenterekening of -verzekering loopt. De overdragende PSK-deelnemer neemt contact met u op als er nog aanvullende gegevens of documenten nodig zijn.

De administratieve kosten die in rekening worden gebracht voor het overboeken van uw waarde bedragen 0,3% van uw inleg met een maximum van €500.

5.1.2 Hoe lang duurt het?

Zodra uw huidige aanbieder het formulier en alle vereiste documenten heeft ontvangen, zet deze de waardeoverdracht in gang. Hierna wordt de overdracht binnen veertien kalenderdagen uitgevoerd. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als de veertiende dag. VRY informeert u zodra het geld door de overdragende PSK-deelnemer aan VRY is overgemaakt. De bank of verzekeraar waar u uw huidige lijfrenterekening of -verzekering loopt kan u kosten in rekening brengen voor de waardeoverdracht.

5.1.3 Ondersteuning door VRY

Indien u daar behoefte aan hebt kan een adviseur van VRY u ondersteunen bij de waardeoverdracht. Laat hier uw naam en telefoonnummer achter, dan neemt VRY contact met u op. U kunt eveneens contact opnemen met VRY op 035-7200111

5.2 Waardeoverdracht van VRY naar andere aanbieder

5.2.1 Benodigde documenten

Mocht u besluiten om de waarde van uw pensioen beleggingsrekening (tussentijds) voort te zetten bij een andere PSK aanbieder, dan heeft VRY de volgende gegevens van u nodig:

  • Kopie identificatiebewijs (geen rijbewijs).
  • Getekend verzoek tot waardeoverdracht.

Naast uw eigen gegevens, moet u ook de gegevens van de andere PSK-aanbieder vermelden. Daarvoor vult u dit formulier volledig in en ondertekent u deze.

De gevraagde documenten stuurt u naar VRY op, waarna VRY deze in behandeling neemt. VRY neemt uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende documenten in behandeling.

5.2.2 Aanvullende benodigde documenten

In sommige situaties zijn aanvullende documenten vereist, bijvoorbeeld in geval er sprake is van een echtscheiding of overlijden. Zonder deze documenten mag VRY Bewaar B.V. uw geld niet overboeken naar een andere aanbieder.

  • Echtscheiding: Echtscheidingsconvenant
  • Overlijden: Akte van overlijden en verklaring van erfrecht
  • Volmacht: Bewijs van volmacht

5.2.3 Nieuwe aanbieder is geen PSK deelnemer

In geval de financiële instelling waarnaar u de waarde wilt overdragen niet deelneemt aan het PSK, dan heeft de overnemende financiële instelling van VRY een vrijwaringsverklaring nodig. VRY stemt deze vrijwaringsverklaring met de overnemende financiële instelling af.

5.2.4 Hoe lang duurt het?

De waardeoverdracht start zodra VRY alle benodigde stukken heeft ontvangen. Ook hier geldt dat de overdracht binnen veertien kalenderdagen wordt uitgevoerd. Valt de veertiende dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende kalenderdag. VRY zorgt er dan voor dat uw opgebouwde kapitaal zonder gevolgen voor uw belastingen wordt overgemaakt naar de bank of verzekeraar van uw keuze. Nadat VRY alle benodigde stukken heeft ontvangen, verkoopt zij uw beleggingen op het eerstvolgende handelsmoment. Daarna start de waardeoverdracht.

De administratieve kosten die in rekening worden gebracht voor het overboeken van uw waarde naar een andere aanbieder bedragen €200.

 

6. Rentevergoeding

Indien de waardeoverdracht naar VRY later plaatsvindt dan veertien kalenderdagen, vergoedt uw huidige aanbieder de wettelijke rente. Het kapitaal en de rente worden in één bedrag overgemaakt naar VRY. Zodra het bedrag bij VRY binnen is, zorgt VRY voor de bijschrijving van het geld op uw rekening.

Mocht de waardeoverdracht van VRY naar een andere PSK-deelnemer langer dan 14 dagen duren, dan vergoedt VRY de wettelijke rente.

 

7. Informatie

Op de website van het Verbond van Verzekeraars en van de Nederlandse Vereniging van Banken kunt u het protocol nalezen. Daar vindt u tevens een overzicht van alle deelnemers. 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de oplossingen van VRY? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

vry-van-fintessa-logo

CONTACT

Fintessa B.V.
Amsterdamsestraatweg 37
3744 MA Baarn
(T) +31 (0)35 72 00 111
(E) info@vryvanfintessa.nl

AFM RISICO INDICATOR

Start typing and press Enter to search

×