Fiscale en juridische achtergronden

Meer over lijfrente & regels bij PensioenBeleggen

Met PensioenBeleggen van VRY bouwt u vermogen op waarmee u tezijnertijd een aanvulling op uw pensioen kunt aankopen. Dit overzicht bevat enkele belangrijke juridische en fiscale regels waar u mee te maken krijgt wanneer u vermogen opbouwt in een lijfrente. De meest voorkomende zaken staan hieronder beschreven. Heeft u specifiekere vragen, neem dan contact op met uw financieel adviseur of kijk op de website van de Belastingdienst. De huidige fiscale behandeling is persoonlijk en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een geblokkeerde rekening met als doel het opbouwen van een aanvulling op een pensioen en/of AOW. Er zijn twee fasen bij een lijfrente: de opbouwfase en de uitkeringsfase. Aan het eind van de opbouwfase moet het opgebouwde vermogen worden omgezet in een lijfrente uitkering. Er zijn fiscale voorwaarden ten aanzien van het moment waarop u uw uitkering laat ingaan.
Tot voor kort kon u uitsluitend bij een bank of verzekeraar terecht voor de opbouw van een lijfrentekapitaal. Dat is nu anders: u kunt uw lijfrente ook onderbrengen bij VRY van Fintessa.

Inleg aftrekbaar, uitkering belast

Bedragen die u inlegt op uw PensioenBeleggen rekening kunt u aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. U krijgt dus een deel van uw inleg terug. Daar staat tegenover dat de uitkering die u uiteindelijk ontvangt belast is. Vaak valt u op dat moment echter in een lager belastingtarief. Bijvoorbeeld omdat u inmiddels de AOW-leeftijd heeft bereikt en u (dus) geen AOW-premie en eventuele werknemerslasten hoeft te betalen.

Maximaal aftrekbare inleg

De inleg die u van de belasting kunt aftrekken is aan een maximum gebonden. Om te weten welk bedrag u in een jaar maximaal kunt aftrekken, moet u berekenen hoeveel jaarruimte u heeft. Op de website van de Belastingdienst vindt u daarvoor een handige tool. Voor het berekenen van uw jaarruimte heeft u uw financiële gegevens nodig van het voorgaande jaar. Wilt u méér inleggen dan uw jaarruimte? Dat is mogelijk indien u in de afgelopen tien jaar nog niet uw volledige jaarruimte benut. U kunt die niet benutte jaarruimte dit jaar dan alsnog benutten. Dat wordt ‘reserveringsruimte’ genoemd.

Overdracht bestaande lijfrente

Misschien heeft u al een lijfrente opgebouwd bij een bank of verzekeraar en wilt u de waarde laten overdragen naar uw PensioenBeleggen rekening bij VRY. De waarde van uw opgebouwde lijfrente kunt u niet nogmaals als inleg aftrekken van de belasting. U heeft de bedragen waarmee die waarden zijn opgebouwd in het verleden immers al kunnen aftrekken.

Géén vermogensrendementsheffing

Een lijfrente valt in box 1. U kunt dus niet alleen de inleg aftrekken, maar u betaalt ook géén vermogensrendementsheffing over de opgebouwde waarde.

Lijfrente: oud & nieuw regime

De Belastingdienst gebruikt voor lijfrenteverzekeringen de termen oud en nieuw regime. De reden hiervoor is dat belastingregels voor lijfrenteverzekeringen in de loop van de tijd zijn aangepast en daarmee verschillen per regime. Wilt u de waarde van een bankspaarrekening laten overdragen naar VRY van Fintessa? Dan is er voor u geen verschil tussen de huidige fiscale behandeling van uw lijfrente en uw lijfrente bij VRY van Fintessa.

Heeft u een lijfrentepolis waarvan u de waarde wilt laten overdragen? Gaat u dan na of uw huidige polis onder het zogenaamde ‘oude regime’ valt. Uw lijfrenteverzekering is oud regime volgens de Belastingdienst wanneer:

  • u een koopsompolis (eenmalige storting) heeft afgesloten vóór 1 januari 1992;
  • of als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000.

 

Indien niet aan één van deze voorwaarden wordt voldaan, dan valt uw polis onder het nieuwe regime. Een overstap naar VRY van Fintessa leidt dan niet tot een andere fiscale behandeling van uw lijfrente.

Wanneer uw lijfrenteverzekering onder het oude fiscale regime valt, dan gelden flexibelere (fiscale) voorwaarden. Door de overdracht van een oud regime lijfrentekapitaal naar VRY van Fintessa verliest u dit oude belastingregime en de flexibelere voorwaarden die daar bij horen. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar het is wel goed om u daarvan bewust te zijn. Laat u waar nodig adviseren door een financieel adviseur.

Voortijdig beëindigen van uw PensioenBeleggen rekening

U kunt de inleg van uw PensioenBeleggen rekening aftrekken van de inkomstenbelasting. De fiscus stelt daarom als eis dat u het vermogen ook daadwerkelijk gebruikt voor een aanvulling op uw pensioen in de vorm van een periodieke lijfrente uitkering. Doet u dat niet en neemt u de waarde van uw rekening toch in één keer op? Dan wordt de gehele waarde van uw rekening in het jaar van opname (progressief) belast. Daarnaast betaalt u een fiscale boete ter hoogte van 20% van de waarde (revisierente). Het voortijdig opnemen van de waarde is financieel meestal erg onvoordelig.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de oplossingen van VRY? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

vry-van-fintessa-logo

CONTACT

Fintessa B.V.
Amsterdamsestraatweg 37
3744 MA Baarn
(T) +31 (0)35 72 00 111
(E) info@vryvanfintessa.nl

AFM RISICO INDICATOR

Start typing and press Enter to search

×