Fiscale en juridische achtergronden

Meer over lijfrente & regels

Dit overzicht bevat enkele belangrijke juridische en fiscale regels over een lijfrente. De meest voorkomende zaken die gevolgen hebben voor een lijfrente staan hierin beschreven. Heeft u specifiekere vragen, neem dan contact op met uw financieel adviseur of kijk op de site van de belastingdienst.

Opbouwen en uitkeren via een lijfrente

Een lijfrente is een geblokkeerde rekening bij een aanbieder zoals een bank of verzekeraar met als doel het opbouwen van een aanvulling op een pensioen/AOW. Er zijn twee fasen bij een lijfrente: de opbouwfase en de uitkeringsfase. De opbouwfase van een lijfrente eindigt uiterlijk 5 jaar na het jaar waarin de AOW-leeftijd wordt bereikt. Daarna moet het opgebouwde vermogen worden omgezet in een lijfrenteuitkering. Daarvoor moet een uitkeringsproduct worden aangeschaft. VRY van Fintessa biedt u de mogelijkheid om dit via LijfrenteBeleggen te doen. Bij andere aanbieders kan dit alleen via een nieuwe bankspaarrekening of verzekering op basis van de huidige lage rente.

Einddatum lijfrente & beslistermijn

Wanneer een lijfrente de einddatum bereikt heeft u één jaar de tijd om een lijfrente om te zetten naar een uitkeringsproduct van uw keuze. Het omzetten van de lijfrente in een uitkeringsproduct moet binnen dat jaar gebeuren, want na dat jaar heeft het voor u fiscale gevolgen. De Belastingdienst zal er na dat jaar namelijk van uitgaan dat u de lijfrente heeft afgekocht. Dit houdt in dat u ineens belasting zult moeten betalen over uw totale waarde van de  lijfrente. Het belastingtarief is daarbij afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bijkomend brengt de Belasting een revisierente van maximaal 20% in rekening. Voor de meest actuele gegevens kijkt u op de website van de belastingdienst.

U kunt zich daarom het beste ruim vóór de einddatum gaan oriënteren op de mogelijkheden en uw voorkeuren voor een uitkeringsproduct.

De uitkeringsfase met LijfrenteBeleggen

Wanneer u als uitkeringsproduct kiest voor LijfrenteBeleggen van VRY van Fintessa, ontvangt u periodieke uitkeringen van uw lijfrente op basis van de door u gekozen periode en het totaal opgebouwd vermogen. Met uw resterende lijfrente vermogen beleggen wij voor u door. Bij de periodieke uitkeringen moet VRY van de Belastingdienst, net als iedere aanbieder van uitkeringsproducten, de wettelijke verplichte inhoudingen voor u afdragen waarbij we uitgaan van het maximum tarief. Deze inhoudingen worden van uw bruto uitkering afgetrokken waardoor u altijd een netto uitkering ontvangt.

De uitkering van uw lijfrente die wij verzorgen moet voldoen aan de Wet inkomstenbelasting 2001. Deze wet stelt, afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u uw lijfrente laat starten met uitkeren, enkele voorwaarden. Qua uitkeringsvorm bestaan er de volgende gevallen: een ‘oudedagslijfrente’ en een ‘tijdelijke oudedagslijfrente’.

Oudedagslijfrente

De oudedagslijfrente kent drie mogelijkheden:

 1. In het jaar dat u uw eerste uitkering ontvangt heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt. Tussen de eerste en de laatste uitkering van uw opgebouwde vermogen moet dan een periode zitten van ten minste 20 jaar plus het aantal volle jaren dat u jonger bent dan de AOW-leeftijd op het moment dat u de eerste uitkering ontvangt.
 2. In of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt laat u de uitkering starten. Tussen de eerste en de laatste uitkering van uw opgebouwde vermogen moet dan een periode zitten van ten minste 20 jaar
 3. U laat de uitkering starten na uw AOW leeftijd.
  Met de nieuwe Pensioenwet geldt dat de minimale looptijd van een oudedagslijfrente korter  dan 20 jaar mag zijn indien u de uitkering laat starten na uw AOW-leeftijd, namelijk 20 jaar minus het aantal jaren tussen de AOW-datum en de startdatum van de uitkering.

De bruto uitkering per jaar kent bij de oudedagslijfrente geen maximum. Uitkeringen mogen alleen toekomen aan de rekeninghouder van de lijfrente.

Tijdelijke oudedagslijfrente

 • In of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt laat u de uitkering starten. Tussen de eerste en de laatste uitkering van uw opgebouwde vermogen moet dan een periode zitten van ten minste 5 jaar. Bij een gekozen uitkeringsduur tussen de 5 en 20 jaar mag de bruto uitkering per jaar niet meer zijn dan € 26.463 (2024).
 • Indien u geen inleg meer heeft gedaan op uw lijfrente na 31 december 2013: dan mag u in of na het jaar waarin u 65 wordt het hele tegoed gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente.
 • Indien u na 31 december 2013 nog wel hebt ingelegd: dan mag u alleen het tegoed dat u op 31 december 2013 had opgebouwd inzetten voor een tijdelijke oudedagslijfrente, ingaand in het jaar waarin u 65 wordt. Voor het resterende tegoed moet de tijdelijke oudedagslijfrente starten in of na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.

Uitkeringen mogen alleen toekomen aan de rekeninghouder van de lijfrente.

Overlijden

Indien de rekeninghouder overlijdt, dan komt het tegoed op de VRY Lijfrentebeleggenrekening toe aan de erfgenamen. Het overlijden moet zo snel mogelijk aan VRY worden gemeld op basis van een kopie van de akte van overlijden. Van de erfgenamen heeft VRY een verklaring van erfrecht nodig. Elke erfgenaam afzonderlijk kan vervolgens kiezen wat hij met zijn gedeelte wil doen.

Lijfrente: oud & nieuw regime

De Belastingdienst gebruikt voor lijfrenteverzekeringen de termen oud en nieuw regime.  De reden hiervoor is dat belastingregels voor lijfrenteverzekeringen in de loop van de tijd zijn aangepast en daarmee verschillen per regime. Dit is belangrijk om te weten, want de regels en wat u met uw lijfrente kan, verschillen. Lijfrenteverzekeringen van het oude regime kennen andere regels dan nieuwere verzekeringen of bankspaarrekeningen (nieuw regime). VRY LijfrenteBeleggen valt altijd onder het nieuwe regime.

Wat is oud regime?

Uw lijfrenteverzekering is oud regime volgens de Belastingdienst wanneer:

 • u een koopsompolis (eenmalige storting) heeft afgesloten vóór 1 januari 1992;
 • of als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000.

Wat is nieuw regime?

Uw lijfrenteverzekering is nieuw regime volgens de Belastingdienst wanneer:

 • u een koopsompolis (eenmalige storting) heeft afgesloten op 1 januari 1992 of later;
 • u periodiek premies heeft betaald en de ingangsdatum van de verzekering is 16 oktober 1990 of later;
 • de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald na 31 december 2000;
 • u eenmalig of periodiek geld heeft gestort op een bankspaarrekening.

Wat zijn de verschillen tussen oud & nieuw regime

* Ingangsdatum lijfrenteuitkering
Oud regime  Nieuw regime
u heeft volledig de vrije keuze. de uitkering kan ingaan vóór u de AOW leeftijd hebt bereikt, maar deze mag niet later dan vijf jaar na uw AOW-leeftijd. De uitkering in laten gaan voordat u de AOW leeftijd heeft bereikt kan, maar u bent dan verplicht een uitkering aan te kopen met een looptijd van minimaal 20 jaar na AOW leeftijd.
* Hoogte tijdelijke lijfrenteuitkering
Oud regime Nieuw regime
u bent volledig vrij qua looptijd en hoogte van de uitkering. de startdatum vanaf het bereiken van de AOW leeftijd en minimale looptijd bedraagt vijf jaar. In 2024 is de jaarlijkse uitkering maximaal € 26.463.
* Looptijd tijdelijke lijfrenteuitkering
Oud regime Nieuw regime
een tijdelijke lijfrenteuitkering is mogelijk, vanaf dat moment valt de lijfrente wel onder het nieuwe regime. ‘oud-regime rechten’ vervallen, een uitzondering hierop vormt de verzekerde tijdelijke lijfrente. wilt u eerder met pensioen dan op uw AOW-leeftijd, dan moet u een uitkering aankopen die minimaal loopt tot 20 jaar na uw AOW leeftijd.
* Uitkering ineens
Oud regime Nieuw regime
het is mogelijk de volledige lijfrente ineens te laten uitkeren, maar dit is vaak niet aantrekkelijk omdat de inkomstenbelasting progressief over het gehele bedrag wordt geheven. voor een lijfrente hoger dan € 5.364 (2024) wordt er naast de inkomstenbelasting ook een boete van 20% (de revisierente) over de volledige uitkering in rekening gebracht door de Belastingdienst.
* Ingangsdatum lijfrenteuitkering
Oud regime
u heeft volledig de vrije keuze.
Nieuw regime
de uitkering kan ingaan vóór u de AOW leeftijd hebt bereikt, maar deze mag niet later dan vijf jaar na uw AOW-leeftijd. De uitkering in laten gaan voordat u de AOW leeftijd heeft bereikt kan, maar u bent dan verplicht een uitkering aan te kopen met een looptijd van minimaal 20 jaar na AOW leeftijd.
* Hoogte tijdelijke lijfrenteuitkering
Oud regime
u bent volledig vrij qua looptijd en hoogte van de uitkering.
Nieuw regime
de startdatum vanaf het bereiken van de AOW leeftijd en minimale looptijd bedraagt vijf jaar. In 2024 is de jaarlijkse uitkering maximaal € 26.463.
* Looptijd tijdelijke lijfrenteuitkering
Oud regime
een tijdelijke lijfrenteuitkering is mogelijk, vanaf dat moment valt de lijfrente wel onder het nieuwe regime. ‘oud-regime rechten’ vervallen, een uitzondering hierop vormt de verzekerde tijdelijke lijfrente.
Nieuw regime
wilt u eerder met pensioen dan op uw AOW-leeftijd, dan moet u een uitkering aankopen die minimaal loopt tot 20 jaar na uw AOW leeftijd. Tot vijf jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd kunt u ook een lijfrente aankopen met een looptijd korter dan vijf jaar
* Uitkering ineens
Oud regime
het is mogelijk de volledige lijfrente ineens te laten uitkeren, maar dit is vaak niet aantrekkelijk omdat de inkomstenbelasting progressief over het gehele bedrag wordt geheven.
Nieuw regime
voor een lijfrente hoger dan € 5.364 (2024) wordt er naast de inkomstenbelasting ook een boete van 20% (de revisierente) over de volledige uitkering in rekening gebracht door de Belastingdienst.

Voor de meest actuele gegevens kijkt u op de website van de belastingdienst

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de oplossingen van VRY? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

vry-van-fintessa-logo

CONTACT

Fintessa B.V.
Amsterdamsestraatweg 37
3744 MA Baarn
(T) +31 (0)35 72 00 111
(E) info@vryvanfintessa.nl

AFM RISICO INDICATOR

Start typing and press Enter to search

×