Lijfrente 2024 nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Lijfrente 2024: een nieuw jaar met nieuwe kansen 

Ook in 2024 is namelijk iedereen met een fiscaal pensioentekort vrij om weer meer zelf met belastingvoordeel in te leggen voor het eigen aanvullend Privé-pensioen! Voor lijfrentes in 2024 zijn de bedragen die u kunt inleggen in een bancaire lijfrente, waar we het hier over hebben, dit jaar namelijk opnieuw verhoogd.

Vorig jaar was door de veelbesproken nieuwe Pensioenwet die per 1 juli 2023 is ingegaan het al mogelijk geworden om veel meer in een lijfrente in te leggen. Nu zijn voor heel 2024 deze bedragen verder omhooggegaan en dit biedt dus nieuwe kansen voor lijfrente.

De overheid stimuleert deze vrijwillige pensioenopbouw door het bieden van fiscale voordelen. In dit artikel gaan we verder in op de lijfrente mogelijkheden voor 2024.

Lijfrente 2024

Lijfrente 2024: hogere jaarruimte voor het gehele kalenderjaar

In 2024 is de jaarruimte voor lijfrente verhoogd. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks als storting op een lijfrenterekening van de belasting af mag trekken. Het bedrag dat u, afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie, wettelijk maximaal als storting van de belasting kunt aftrekken bedraagt in 2024 euro 36.077,-

Het maximaal inkomen waarover jaarruimte mag worden berekend is namelijk verhoogd naar euro 137.800,-.

Hogere reserveringsruimte of inhaalruimte

Wilt u meer inleggen dan uw jaarruimte? Dan kunt u mogelijk nog gebruik maken van de jaarruimte die u in de afgelopen jaren niet (geheel) hebt gebruikt. Deze aftrekmogelijkheid wordt ook wel ‘reserveringsruimte’ of ‘inhaalruimte’ genoemd.

Het bedrag dat u wettelijk maximaal als reserveringsruimte storting van de belasting kunt aftrekken bedraagt in 2024 euro 41.608,-. Let wel: de hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie.

Dat geeft u mogelijk de kans tot totaal maximaal aan jaarruimte plus reserveringsruimte euro 77.685,- in dit kalenderjaar te benutten om als lijfrente storting in te leggen.

Inleggen voor jaarruimte en reserveringsruimte mag langer

De nieuwe Pensioenwet houdt rekening met mensen die doorwerken na hun AOW-datum. U kunt nu gebruik maken van uw jaarruimte en reserveringsruimte tot en met het kalenderjaar vijf jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Belastingvoordeel bij lijfrente

 • Uw inleg is fiscaal aftrekbaar
  De inleg in lijfrente is, afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie, fiscaal aftrekbaar tegen bijna 37% of het toptarief voor de inkomstenbelasting van 49,5%! Dat belastingvoordeel krijgt u het jaar erop van de belastingdienst weer terug. De uiteindelijke periodieke uitkeringen zijn dan weer wel belast, maar vaak tegen een lager inkomstenbelastingtarief. Dat komt in de eerste plaats doordat het inkomen van de meeste mensen na hun pensioendatum lager is, waardoor ze vaak in een lager belastingtarief vallen.
  Daarnaast is het echter zo dat het belastingtarief in de eerste schijf na uw AOW-leeftijd een stuk lager is (ongeveer 19% in 2024), waardoor u in die eerste schijf veel minder belasting betaalt dan vóór uw AOW-datum. Uw inkomen tot ongeveer EUR 38.000 (2024) valt (na uw AOW-datum) in die eerste schijf.
 • Géén vermogensrendementsheffing
  Een tweede belastingvoordeel is dat u gedurende de (jaren)lange looptijd van de lijfrente geen vermogensrendementsheffing betaalt over uw opgebouwde kapitaal. De wijze waarop vermogensrendementsheffing wordt berekend is vrij ingewikkeld en daarnaast verandert de overheid de regels nog wel eens.
  Op dit moment is het zo dat de overheid elk jaar een fictief rendement vaststelt. Voor beleggingen heeft de overheid voor 2024 vooralsnog een fictief rendement van 6,04% vastgesteld. Over dat veronderstelde rendement betaalt u vervolgens 36% (2024) belasting. Kortom, wanneer u een normale beleggingsrekening heeft en u heeft meer vermogen dan de vrijstellingen in box 3, dan betaalt u in 2024 (36% * 6,04%) 2,17% vermogensrendementsheffing. Deze (jaarlijkse) vermogensrendementsheffing hoeft u niet te betalen wanneer uw geld op een lijfrenterekening staat.
  Rekenvoorbeeld:
  Stel u bent nu 50 jaar en laten we even aannemen dat u op 70-jarige leeftijd met pensioen gaat. Wanneer u gedurende de looptijd van 20 jaar elke maand EUR 500 inlegt, dan levert dat bij een verondersteld netto beleggingsrendement van 4% een eindkapitaal op van ruim EUR 182.000. Wanneer u vermogen opbouwt in box 3, dan heeft u echter elk jaar vermogensrendementsheffing moeten betalen. Bij een jaarlijkse vermogensrendementsheffing van 2,17% is uw eindkapitaal effectief dan geen EUR 182.000 maar (ongeveer) EUR 145.000. Een verschil van ruim EUR 37.000.

Voordeel lijfrente ten opzichte van pensioen

Een groot voordeel van een lijfrente ten opzichte van de tweede vorm van pensioen, het werkgeverspensioen, is dat een uitkering vanaf de pensioendatum niet levenslang hoeft te zijn.
Tijdelijke periodieke uitkeringen met een minimale looptijd vanaf vijf jaar zijn onder voorwaarden mogelijk bij lijfrente en u bent vrij het uiterste moment van ingaan van de periodieke uitkeringen uit te stellen tot in het kalender jaar na 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Zo mag een lijfrente ook tijdelijk uitkeren terwijl een pensioen altijd levenslang moet zijn.

Daarnaast speelt het mogelijke kapitaalverlies bij overlijden een rol. In principe komt het geld bij overlijden namelijk toe aan het pensioenfonds of de verzekeraar. Een aanvullende verzekering afsluiten om dit naar de erfgenamen uit te laten keren kost weer extra geld.

Bij de beleggingslijfrente van VRY van Fintessa valt het hele opgebouwde lijfrentekapitaal toe aan de erfgenamen.
Kortom nog een voordeel van lijfrente ten opzichte van pensioen is dat u niet alleen bij een verzekeraar terecht kunt, maar ook bij een vermogensbeheerder als Fintessa die met VRY van Fintessa beleggen met lijfrentekapitaal aanbiedt.

Voor wie is de keuze voor lijfrente ten opzichte van pensioen extra interessant?

Werknemers hebben doorgaans niet de keuze om te kiezen voor lijfrente in plaats van werkgeverspensioen, hun werkgever beslist dat namelijk collectief voor hen. Er zijn echter situaties waarbij dit anders is! Denk hierbij aan ondernemers zoals DGA’s (directeur-grootaandeelhouders met een eigen BV), die mogen wel degelijk zelf kiezen!

En ook werknemers die mogen kiezen om binnen hun werkgeverspensioenregeling vrijwillig bij te sparen, kunnen dat ook doen in de vorm van een lijfrente.

Kortom: Nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Kijk zelf hoe dit het best in uw eigen situatie ingeregeld kan worden en overleg ook met uw adviseur.

Waarom kiezen voor VRY?

VRY van Fintessa biedt laagdrempelige beleggingsoplossingen. Met het beleggen van uw lijfrentekapitaal bij VRY profiteert u van de uitgebreide en onafhankelijke beleggingsaanpak van Fintessa. Hierdoor verhoogt u de kans op een hoger rendement. Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kies voor vrijheid en een onafhankelijk beleggingsbeleid
Voor meer informatie kunt u kijken op  www.vryvanfintessa.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search

×