Nieuwe Pensioenwet biedt nieuwe mogelijkheden voor lijfrentes

Nieuwe Pensioenwet biedt nieuwe mogelijkheden voor  lijfrentes

Er is een nieuwe Pensioenwet die nieuwe mogelijkheden biedt voor lijfrentes. Na jarenlange onderhandelingen tussen overheid, werkgevers en werknemers en vervolgens een slopende procedure in het parlement heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe Pensioenwet.

De nieuwe Pensioenwet heeft vooral wijzigingen tot gevolg voor de pensioenen die via werkgevers worden opgebouwd. Maar er zijn ook wijzigingen voor mensen die hun pensioen (deels) hebben geregeld via een lijfrente of een bankspaarproduct.

Nieuwe pensioenwet biedt nieuwe mogelijkheden voor lijfrente

Hogere jaarruimte onder de nieuwe Pensioenwet

Een van de mogelijkheden die de nieuwe Pensioenwet voor lijfrentes biedt is dat de jaarruimte veel hoger wordt. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks als storting op een lijfrenterekening van de belasting af mag trekken. Door de verhoging van de jaarruimte kunnen mensen, die via een lijfrente vermogen opbouwen, voor hun pensioen nu ongeveer hetzelfde bedrag storten als mensen die via een werkgever sparen voor hun pensioen. Zo worden bijvoorbeeld zzp’ers niet geremd in hun mogelijkheden om pensioen op te bouwen.

De hogere jaarruimte geldt direct voor het (hele) jaar 2023.

Hogere reserveringsruimte onder de nieuwe Pensioenwet

Wilt u meer inleggen dan uw jaarruimte? Dan kunt u mogelijk nog gebruik maken van de jaarruimte die u in de afgelopen jaren niet (geheel) hebt gebruikt. Deze aftrekmogelijkheid wordt ook wel ‘reserveringsruimte’ of ‘inhaalruimte genoemd.

Mocht u onder de oude wet nog een beroep doen op de jaarruimte die u in de afgelopen zeven jaar niet had gebruikt, onder de nieuwe wet geldt dat voor de afgelopen tien jaar. Ook de maximale reserveringsruimte is aanzienlijk verhoogd.

Doorwerken na uw AOW-datum

Er zijn steeds meer mensen die – al dan niet parttime – doorwerken na hun AOW-datum. Onder de oude wet kon u voor het laatst gebruik maken van uw jaarruimte in het kalenderjaar waarin u de AOW-leeftijd bereikte. De nieuwe Pensioenwet houdt rekening met mensen die doorwerken na hun AOW-datum. U kunt nu gebruik maken van uw jaarruimte tot en met het kalenderjaar vijf jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Wet Bedrag Ineens

Een wet die al eerder was aangenomen maar eveneens alles te maken heeft met lijfrente is de Wet Bedrag Ineens. Deze wet maakt het mogelijk om op uw pensioendatum een deel van uw pensioenkapitaal ineens op te nemen. Het bedrag dat u maximaal ineens mag opnemen bedraagt tien procent van de waarde. Deze wijziging geldt voor pensioen dat via een werkgever is opgebouwd maar ook voor uw lijfrente. Over het bedrag dat u opneemt betaalt u inkomstenbelasting, maar geen fiscale boete (revisierente).

Deze wijziging zou ingaan op 1 januari 2024, maar is op dit moment uitgesteld naar 1 juli. Mensen die hun uitkering in 2023 laten ingaan kunnen dus nog géén gebruik maken van deze mogelijkheid.

Of het verstandig en wenselijk is om een bedrag ineens te laten uitkeren hangt af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Door een bedrag ineens te laten uitkeren wordt uw inkomen in het jaar van opname immers (aanzienlijk) hoger, waardoor u mogelijk een hoger belastingtarief betaald. Wanneer u toeslagen ontvangt kan de opname ook gevolgen hebben voor die toeslagen. Uiteraard wordt de periodieke uitkering die u vervolgens ontvangt lager wanneer u bij aanvang een deel van uw kapitaal ineens laat uitkeren.

Overweegt u de opname van een bedrag ineens? Dan kan het verstandig zijn om u vooraf goed te laten adviseren.

 

Waarom kiezen voor VRY?

VRY van Fintessa biedt laagdrempelige beleggingsoplossingen. Met het beleggen van uw lijfrentekapitaal bij VRY profiteert u van de uitgebreide en onafhankelijke beleggingsaanpak van Fintessa. Hierdoor verhoogt u de kans op een hoger rendement. Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kies voor vrijheid en een onafhankelijk beleggingsbeleid
Voor meer informatie kunt u kijken op  www.vryvanfintessa.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search

×