Beleggen pensioen

Beleggen pensioen

Beleggen pensioen. Stel u heeft een leven lang gewerkt en het moment waarop u kunt gaan genieten van een welverdiend pensioen nu is gekomen. Dan bestaat de kans dat u te maken krijgt met een onaangename verrassing. Door de al jarenlang hele lage rente gaat u voor uw opgebouwde pensioenkapitaal een veel lager pensioenuitkering ontvangen dan u altijd had verwacht.

Een mogelijkheid die in toenemende mate belangstelling geniet is dan om te beleggen met uw pensioen. Maar hoe werkt dat en is het verstandig?

Verschillende soorten pensioen

Nederland kent verschillende soorten pensioen. Naast de AOW en werkgever pensioen bestaat er pensioen dat u zelf heeft opgebouwd. Pensioen dat u zelf heeft opgebouwd wordt fiscaal ‘lijfrente’ genoemd.

Een lijfrente kunt u onderbrengen bij een bank of een levensverzekeraar. Tegenwoordig kunt u deze ook laten beleggen bij een vermogensbeheerder zoals VRY van Fintessa.

Beleggen pensioen

Beleggen met uw lijfrente: Hoe werkt het?

Wanneer uw lijfrente gaat uitkeren, dan kiest u allereerst de looptijd van de uitkering. Daarvoor gelden wettelijke regels .

Bij een ‘traditionele’ uitkering via een bank of verzekeraar is elke uitkering even hoog. Deze is namelijk gebaseerd op rente. Bij beleggen met pensioen is dit anders. De hoogte van de uitkering wordt elke maand of elk jaar opnieuw berekend en is gebaseerd op het behaalde rendement van de belegging. Is het behaalde beleggingsrendement positief (groter dan 0%), dan stijgt uw uitkering. Is deze negatief, dan daalt uw uitkering. Er is dus sprake van een variabele uitkering.

Rekenvoorbeeld

Wanneer u gaat beleggen met uw pensioen dan maakt u meer kans op een hoger rendement dan met de huidige lage rente. Daar staat echter tegenover dat u geen zekerheid hebt over de hoogte van uw uitkering. Het kan dus zijn dat bij een slecht beleggingsjaar er sprake is van een lagere uitkering.
Een rekenvoorbeeld geeft vaak een goed gevoel bij het verschil in opbrengst tussen een traditioneel gegarandeerde pensioenuitkering en de uitkering die u ontvangt door te beleggen met uw pensioen.

Stel u heeft een kapitaal opgebouwd van EUR 100.000 en u wilt dit in tien jaar laten uitkeren.

Bij een bankspaarlijfrente tegen een vaste rente ontvangt u dan ongeveer EUR 843 per maand (april 2022).

Wanneer u uw pensioen laat beleggen en er wordt een gemiddeld netto rendement van 4% behaald dan bedraagt uw gemiddelde uitkering EUR 1.009. U ontvangt gemiddeld genomen dus EUR 166 meer per maand. Over de gehele looptijd is dat een verschil van bijna EUR 20.000. Wilt u meer weten? Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Met een ‘netto rendement’ wordt overigens bedoeld het beleggingsrendement na aftrek van de kosten die uw aanbieder maakt. Op de beurs moet dus een hoger rendement gemaakt worden.

 

Beleggen pensioen: iets voor u?

Beleggen met pensioen brengt ook onzekerheid met zich mee. Er kan altijd sprake zijn van een periode van tegenvallende beleggingsrendementen. In dat geval gaat uw uitkering (tijdelijk) omlaag. U mag daardoor niet in de financiële problemen komen. Neemt u bij twijfel daarom contact op met een financieel adviseur.

 

Uw (lijfrente) pensioen beleggen door VRY van Fintessa

Om de kans op een hoger rendement te vergroten kunt u ervoor kiezen om het beheer van uw lijfrentekapitaal uit te besteden aan een professionele vermogensbeheerder die van beleggen zijn vak heeft gemaakt. Let u er daarbij tot slot op dat u kiest voor een onafhankelijke vermogensbeheerder. Dit is een vermogensbeheerder die uw pensioen niet uitsluitend gaat beleggen in zijn eigen (vaak prijzige) huisfondsen, maar in dagelijks verhandelbare indextrackers om zo het rendement te optimaliseren. VRY van Fintessa biedt deze mogelijkheid. Wilt u meer weten? Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

 

Waarom kiezen voor VRY?

VRY van Fintessa biedt laagdrempelige beleggingsoplossingen. Met het beleggen van uw lijfrentekapitaal bij VRY profiteert u van de uitgebreide en onafhankelijke beleggingsaanpak van Fintessa. Hierdoor verhoogt u de kans op een hoger rendement. Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kies voor vrijheid en een onafhankelijk beleggingsbeleid
Voor meer informatie kunt u kijken op www.vryvanfintessa.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search

×