Verschil lijfrente en pensioen

Verschil lijfrente en pensioen

Het ene pensioen is het andere niet. Om later van een financieel gezonde oude dag te kunnen genieten is het verstandig om op tijd te beginnen met het opbouwen van (aanvullend) pensioen. Dat kan met een pensioenregeling via de werkgever en/of via een aanvullend pensioen (lijfrente) dat u (aanvullend) zelf regelt. Maar wat is nu het verschil tussen lijfrente en pensioen?

verschil lijfrente en pensioen

Pensioen via een werkgever

De meeste werknemers bouwen via hun werkgever pensioen op. Dergelijke regelingen vallen onder de regels van de Pensioenwet. Eén van die regels is dat deelname verplicht is: Wanneer een werkgever een pensioen toezegt, dan geldt de regeling voor alle werknemers. Dat wil niet zeggen dat het altijd een goede pensioenregeling is. Veel mensen bouwen via hun werkgever minder pensioen op dan ze denken.
Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl krijgt u een goed beeld van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd.

 

Aanvullend pensioen

Wanneer u méér pensioen wilt opbouwen dan het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt, dan kan dat in de vorm van een lijfrente. Voor zzp’ers en ondernemers is een lijfrente – na de voorgenomen afschaffing van de fiscale oudedagsreserve – zelfs de enige mogelijkheid om pensioen op te bouwen met hulp van de fiscus.

Hoewel lijfrente net zo goed voor uw pensioen is bedoeld, gelden er andere (fiscale) regels dan voor pensioenregelingen die via een werkgever zijn afgesloten.

Een lijfrente valt namelijk niet onder de Pensioenwet maar onder de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Dat betekent dat de regels uit de Wet Inkomstenbelasting van toepassing zijn in plaats van de regels uit de Pensioenwet.

 

Toegelaten aanbieders

Een eerste belangrijk verschil tussen lijfrente en pensioen is dat de wetten bepalen welke financieel dienstverleners uw pensioen mogen verzorgen.

Een pensioenregeling moet op grond van de Pensioenwet zijn ondergebracht bij een pensioenfonds, een pensioenverzekeraar of een premiepensioeninstelling. Voor verschillende branches geldt een verplichting dat de pensioenregeling bij een specifiek pensioenfonds is ondergebracht. Ook is de inhoud van de pensioenregeling vaak voorgeschreven, bijvoorbeeld op basis van een CAO.

Een aanvullend pensioen (lijfrente) dat u zelf afsluit mag u onderbrengen bij een levensverzekeraar, maar ook bij een bank of bij een beleggingsonderneming. U kiest zelf bij welke aanbieder u uw aanvullend pensioen onderbrengt. Wanneer u dat wenst heeft u ook de mogelijkheid om uw opgebouwde lijfrente na enige tijd over te laten dragen naar een andere aanbieder. Bijvoorbeeld omdat u de rente die u van uw bank ontvangt toch wel erg laag vindt en u uw geld liever wilt (laten) beleggen.

 

Verschil tussen lijfrente en pensioen; lagere kosten

Doordat consumenten zelf kunt kiezen bij welke aanbieder ze hun lijfrente onderbrengen is er meer concurrentie tussen aanbieders. Mede daardoor zijn de kosten van lijfrentevoorzieningen vaak lager dan de kosten van pensioenwetvoorzieningen. Lagere kosten verhogen de kans op een beter pensioen.

 

Inleg

Een ander verschil tussen lijfrente en pensioen zit in de inleg. De pensioenpremie voor een pensioenregeling wordt door uw werkgever afgedragen aan de pensioenuitvoerder. Uw eigen bijdrage wordt daarbij door uw werkgever ingehouden op uw bruto loon. De hoogte van de pensioenpremie is afhankelijk van de pensioenregeling die uw werkgever biedt. Treedt u uit dienst? Dan bouwt u niet langer pensioen op via uw (oud-) werkgever.

Bij een lijfrente betaalt u de inleg zelf. U kunt de bedragen die u inlegt tot een bepaald maximum (de jaar- en/of reserveringsruimte) fiscaal aftrekken.

Een groot voordeel van lijfrente ten opzichte van pensioen is dat u elk jaar zelf bepaalt hoeveel u wilt inleggen. U kunt uw inleg dus verhogen of verlagen afhankelijk van uw wensen in het betreffende jaar. Denkt u bijvoorbeeld aan jaren waarin u meer of minder hebt verdiend, jaren met hoge kosten (u heeft bijvoorbeeld een huis gekocht). Maar ook aan de mogelijkheid om uw inleg af te stemmen op datgene wat in het betreffende jaar fiscaal het meest aantrekkelijk is.

 

Een tijdelijke uitkering

Een ander verschil tussen lijfrente en pensioen ontstaat op het moment waarop u met pensioen gaat.

Heeft u pensioen opgebouwd via een werkgever? De uitkering moet dan altijd levenslang zijn.

Heeft u pensioen opgebouwd in de vorm van een lijfrente? U kunt dan kiezen voor een levenslange uitkering, maar ook voor een tijdelijke uitkering.

Het voordeel van een kortere looptijd is dat uw uitkering per maand hoger wordt. Natuurlijk moet u na de einddatum ook nog in staat zijn om in uw levensonderhoud te voorzien, maar bij veel mensen neemt met het voortschrijden van de leeftijd de behoefte aan inkomen af.

Welke keuze u uiteindelijk ook wilt maken, uw flexibiliteit is met een lijfrentekapitaal veel groter dan met een pensioenkapitaal.

 

Overlijden

De meeste pensioenregelingen kennen een vorm van een nabestaandenpensioen; een uitkering die uw partner en kinderen (tot een bepaalde leeftijd) ontvangen wanneer u onverhoopt komt te overlijden. In veel gevallen eindigt deze nabestaandenpensioendekking echter wanneer u uit dienst treedt. In het nieuwe pensioenstelsel, dat vanaf 2023 in werking treedt, is wettelijk bepaald dat het nabestaandenpensioen komt te vervallen wanneer u uit dienst treedt.

Ook wanneer u met pensioen gaat, kan er nog sprake zijn van een nabestaandenpensioen voor uw partner. Heeft u echter geen partner, of komt uw partner eerder dan u te overlijden, dan valt de waarde van uw pensioenaanspraken bij uw overlijden toe aan uw pensioenuitvoerder.

Bij een lijfrente is dat anders, in elk geval wanneer u uw lijfrente bij een bank of een beleggingsonderneming onderbrengt. Mocht u gedurende de looptijd komen te overlijden, dan komt de waarde van uw lijfrente tot de laatste cent toe aan uw erfgenamen. Zelfs wanneer u geen partner of (minderjarige) kinderen heeft.

 

Verschil lijfrente en pensioen. Kunt u iets kiezen?

Een pensioenregeling die uw werkgever toezegt geldt automatisch voor alle werknemers. U kunt er dus niet voor kiezen om af te zien van die pensioenregeling en zelf pensioen op te bouwen voor uw lijfrente. Dat geldt niet voor een vrijwillige bijspaarregeling die in veel pensioenregelingen is opgenomen. U kunt er voor kiezen om niet binnen uw pensioenregeling bij te sparen, maar via een lijfrente.

Bent u werkgever en valt u niet in een branche waarvoor een verplichte pensioenregeling geldt?

Ook in dat geval is het te overwegen in hoeverre u uw werknemers een pensioentoezegging wilt doen. Een alternatief kan zijn om – in plaats van een pensioenregeling – een keuzebudget ter beschikking te stellen waarmee uw werknemers zelf kunnen kiezen of en hoe zij het gebruiken als pensioenvoorziening via een lijfrente. Laat u wel goed informeren door een financieel adviseur.

 

Wilt u weten wat VRY van Fintessa u kan bieden? Neem nu contact met ons op en wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn voor uw lijfrente.

Waarom kiezen voor VRY?

VRY van Fintessa biedt laagdrempelige beleggingsoplossingen. Met het beleggen van uw lijfrentekapitaal bij VRY profiteert u van de uitgebreide en onafhankelijke beleggingsaanpak van Fintessa. Hierdoor verhoogt u de kans op een hoger rendement. Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kies voor vrijheid en een onafhankelijk beleggingsbeleid
Voor meer informatie kunt u kijken op  www.vryvanfintessa.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search

×