Stakingswinst lijfrente

Stakingswinst afstorten in een lijfrente?

Veel ondernemers bouwen weinig pensioen op, zeker in vergelijking met werknemers. ‘De zaak is het pensioen’ is een veelgehoord gezegde. Wanneer u, na jarenlang hard werken, uw onderneming verkoopt, ontvangt u hopelijk een mooi bedrag voor uw onderneming. Maar hoe kunt u het fiscaal gezien allemaal zo handig mogelijk aanpakken? Is het afstorten van uw stakingswinst in een lijfrente in uw situatie wellicht een aantrekkelijke optie?

Stakingswinst lijfrente

Stakingswinst belast

Wanneer u uw onderneming verkoopt en daarvoor een overnamesom ontvangt, dan ziet de Belastingdienst dat als winst. Naast de overnamesom kunnen er nog andere zaken van belang zijn bij het vaststellen van de uiteindelijke stakingswinst. Over deze stakingswinst betaalt u belasting.

Wanneer uw ‘normale’ inkomen (bijvoorbeeld de winst die u in het stakingsjaar heeft gemaakt) plus de stakingswinst méér bedraagt dan EUR 75.518 (2024), dan betaalt u over de stakingswinst 49,5% inkomstenbelasting. Bij de meeste stakende ondernemers zal de stakingswinst in dit toptarief vallen en dus tegen 49,5% worden belast.

Stakingswinst en lijfrente

Er bestaat een mogelijkheid om deze belastingdruk te beperken. Wanneer u uw onderneming staakt, heeft u namelijk de mogelijkheid om gebruik te maken van een forse extra lijfrentepremieaftrek voor stakende ondernemers.

Dat werkt als volgt:

U stort een bedrag op een lijfrenterekening bij bijvoorbeeld een bank of een beleggingsonderneming, zoals VRY van Fintessa. Naast de belaste stakingswinst heeft u dan een even grote aftrekpost in de vorm van een lijfrente.

Een lijfrente is een recht op periodieke uitkeringen die u meestal rond uw AOW-datum in laat gaan en vervolgens gedurende een aantal jaren ontvangt.

Deze uitkeringen zijn belast, maar omdat u de belastingdruk spreidt over meerdere jaren is er een goede kans dat uw inkomen in die verschillende jaren in een lager belastingtarief valt.  Zeker wanneer u naast uw lijfrente een vrij laag pensioeninkomen heeft zal daar meestal sprake van zijn.
Daar komt nog bij dat het belastingtarief in de eerste schijf na uw AOW-datum echt een heel stuk lager is.

Voorbeeld afstorten stakingswinst in een lijfrente

Stel dat u een stakingswinst van EUR 250.000 heeft gerealiseerd.

  • Direct afrekenen
    Wanneer u direct afrekent zult u over het grootste deel van dit bedrag 49,5% belasting moeten betalen.
  • Afstorten in een Lijfrente
    Wanneer u dit bedrag in een lijfrente stort en u ontvangt de uitkeringen na uw AOW-datum, dan betaalt u in de eerste belastingschijf niet 49,5% maar slechts 19,17% belasting. Dat is uiteraard een enorm verschil.

Welke regels gelden er bij het afstorten van stakingswinst in lijfrente?

Wanneer u uw onderneming staakt, dan kunt u een fors bedrag aftrekken als lijfrentepremie. De hoogte van het maximale bedrag is afhankelijk van uw leeftijd op het moment waarop u uw onderneming staakt.

  • Bent u op het moment van staken 62 jaar of ouder? U mag dan ruim EUR 559.000 (2024) in een lijfrente storten.
  • Ligt uw leeftijd op het moment van staken tussen de 52 jaar en 62 jaar? Het maximale bedrag bedraagt dan ruim EUR 279.000 (2024).
  • Wanneer u jonger bent dan mag u ruim EUR 139.000 (2024) in een lijfrente storten.

De exacte bedragen en leeftijdsgrenzen wijzigen elk jaar iets. Raadpleeg voor de meest actuele cijfers de Belastingdienst of uw adviseur.

Uiteraard mag u niet een hoger bedrag afstorten dan de stakingswinst die u daadwerkelijk heeft gemaakt, ook al is het fiscale maximum hoger dan uw stakingswinst.

Wilt u niet uw volledige stakingswinst in een lijfrente storten? Ook dat is mogelijk. U kunt er voor kiezen om over een deel van uw stakingswinst direct af te rekenen en een ander deel in een lijfrente te storten en zo de belastingdruk te verlagen.

Afstorten stakingswinst vóór 1 juli

Heeft u uw onderneming in 2023 gestaakt? U moet dan vóór 1 juli 2024 de storting op de lijfrenterekening hebben gedaan.  De uiterste datum waarop u gebruik moet hebben gemaakt van deze mogelijkheid is namelijk 1 juli van het jaar volgend op het jaar wanneer u uw onderneming heeft gestaakt.

 

Stakingswinst, vermogensrendementsheffing en erfbelasting

De meeste mensen die besluiten hun stakingswinst in een lijfrente af te storten doen dat vanwege de beperking van de te betalen inkomstenbelasting.

Er zijn echter nog een paar voordelen indien u uw stakingswinst afstort in een lijfrente:

Vermogensrendementsheffing
Wist u dat de waarde van uw lijfrenterekening ook niet wordt meegenomen bij de bepaling van uw vermogen in box 3?  Wanneer u direct afrekent over uw stakingswinst, dan moet u vermogensrendementsheffing betalen over het bedrag dat u overhoudt (tenzij u onder de vrijstellingen blijft). Beperking van de te betalen vermogensrendementsheffing kan een aanvullende reden zijn om een lijfrente serieus te overwegen.

Erfbelasting
En hoewel we er liever niet over nadenken, kan iedereen op enig moment komen te overlijden. Over de waarde van uw lijfrenterekening betalen uw erfgenamen geen erfbelasting. Wel worden de vrijstellingen voor de erfbelasting verlaagd. Wanneer u direct over uw stakingswinst afrekent betalen uw erfgenamen in geval van overlijden erfbelasting.

Bij VRY van Fintessa Uitkerend LijfrenteBeleggen komt uw resterende kapitaal geheel toe aan de erfgenamen.

Twijfelt u nog? Een belletje of een e-mail naar uw adviseur kan uitsluitsel bieden.

Wilt u weten wat VRY van Fintessa u kan bieden? Neem nu contact met ons op en wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn om uw Stakingswinst af te storten in een Lijfrente.

 

Waarom kiezen voor VRY?

VRY van Fintessa biedt laagdrempelige beleggingsoplossingen. Met het beleggen van uw lijfrentekapitaal bij VRY profiteert u van de uitgebreide en onafhankelijke beleggingsaanpak van Fintessa. Hierdoor verhoogt u de kans op een hoger rendement. Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kies voor vrijheid en een onafhankelijk beleggingsbeleid
Voor meer informatie kunt u kijken op  www.vryvanfintessa.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search

×