Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022

Op Prinsjesdag zijn zoals elk jaar de plannen van het kabinet voor het nieuwe jaar bekend gemaakt.

In dit artikel geven we de belangrijkste wijzigingen op gebied van lijfrente en pensioen voor u weer.

Prinsjesdag 2022

Prinsjesdag 2022 en lijfrente 

Verlaging belastingtarieven in de eerste schijf

Het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt verlaagd van 37,07% naar 36,93%. Voor mensen die de AOW-leeftijd al hebben bereikt wordt het tarief in de eerste schijf verlaagd van 19,17% naar 19,03%.

Wat betekent dit voor uw lijfrente?
Deze tarieven zijn van belang wanneer u een (lijfrente)kapitaal opbouwt voor een aanvulling op uw pensioen. Het belastingvoordeel van een lijfrente wordt namelijk vooral bereikt, wanneer u de bedragen, die u tijdens uw werkzame leven inlegt, tegen een hoger belastingtarief kunt aftrekken dan het belastingtarief dat u na uw pensioen betaalt over de uitkeringen.

Valt uw inkomen na uw pensioen binnen de eerste schijf van de inkomstenbelasting? Dan is het tarief  na uw AOW-datum lager, waardoor u minder belasting verschuldigd bent. Dit is van toepassing indien uw inkomen na uw AOW-datum niet hoger is dan EUR 37.149 (2023).

Wijziging tarieven in box 3

U bouwt vermogen op in box 3? Dan bent u boven een bepaalde vrijstelling vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Het huidige tarief in box 3 wordt tot 2025 met 1% per jaar verhoogd van 31% in 2022 tot uiteindelijk 34% in 2025.
Is uw totale vermogen in box 3 hoger dan EUR 57.000 (alleenstaanden) respectievelijk EUR 114.000 (partners)? Dan bent u vermogensrendementsheffing verschuldigd.
In 2022 bedroegen de vrijgestelde bedragen nog EUR 50.650 respectievelijk EUR 101.300

Impact op uw lijfrente
De wijziging van de tarieven voor de vermogensrendementsheffing zijn voor lijfrentes interessant, omdat de waarde van uw lijfrenterekening in box 1 valt. Daarmee maakt lijfrente dus geen onderdeel uit van uw vermogen in box 3.

Er zijn 2 aandachtspunten bij het maken van een afweging tussen pensioenopbouw in box 1 (lijfrente) of pensioenopbouw in box 3 (vrij besteedbaar vermogen):

 • valt u na uw pensioendatum in een lager tarief van de inkomstenbelasting?
  en
 • kunt u besparen op de jaarlijkse vermogensrendementsheffing door de pensioenopbouw te regelen via een lijfrente?

De vermogensrendementsheffing is elk jaar verschuldigd en pensioenopbouw vindt vaak gedurende een jarenlange periode plaats. Het kan daarom de moeite lonen om het kapitaal op te bouwen via een lijfrente in box 1.

Prinsjesdag 2022: afschaffing Fiscale Oudedagsreserve

Ondernemers konden tot voorheen, behalve via een lijfrente, ook pensioen opbouwen in de vorm van een fiscale oudedagsreserve (FOR).

Een FOR is een voorziening op de balans van de eigen onderneming. Bedragen die aan de voorziening werden toegevoegd, konden van de winst worden afgetrokken.

De voorziening moet uiteindelijk worden gebruikt voor een periodieke lijfrente uitkering waarbij die uitkeringen zijn belast.

Met ingang van 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk om bedragen aan de FOR toe te voegen. Een reeds bestaande voorziening blijft op de balans staan. Deze voorziening moet tezijnertijd worden gebruikt voor een lijfrente uitkering.

U wilt als ondernemer met fiscaal voordeel werken aan de verdere opbouw van uw pensioenvoorziening? Dan kan dat uitsluitend nog in de vorm van een lijfrente.

Prinsjesdag 2022; verhoging AOW

Wanneer u al een AOW-uitkering ontvangt is er goed nieuws. Het minimumloon stijgt namelijk met zo’n 10-15%. De verwachting is, gezien de koppeling van de AOW aan het minimumloon, dat daarom ook de AOW stijgt.

Wet Toekomst Pensioenen

Hoewel de Wet Toekomst Pensioenen op Prinsjesdag 2022 niet ter sprake kwam, is de herziening van de wetgeving rondom pensioenen erg ingrijpend. De diverse wetsvoorstellen zijn momenteel (september 2022) nog niet goedgekeurd door het parlement. Het is daarom niet ondenkbaar dat de beoogde implementatiedatum van 1 januari 2023 niet wordt gehaald.

Belangrijke wijzigingen in de nieuwe wetgeving zijn onder andere:

 • een forse verruiming van de jaarruimte.
  De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks als inleg op uw lijfrenterekening van de belasting mag aftrekken.
 • inleg ook mogelijk ná uw AOW datum
  Wilt u ook na uw AOW-datum doorwerken?  Het wordt mogelijk om ook in de vijf jaren na het bereiken van de AOW-datum, fiscaal vriendelijk bedragen op een lijfrenterekening in te leggen. Dat kan uiteraard uitsluitend wanneer u uw uitkering ook pas later in laat gaan.
 • Opname bedrag ineens mogelijk zonder revisierente
  Een laatste belangrijke wijziging is de mogelijkheid om op de AOW-datum (maximaal) 10% van de pensioenvoorziening ineens op te nemen. Datzelfde geldt voor de waarde van een lijfrente. Over dit bedrag moet wel belasting worden betaald, maar niet de fiscale boete (revisierente) van 20%.

Wanneer u advies wilt welke oplossing het beste bij u past, dan is het wellicht verstandig om de hulp van een financieel adviseur in te roepen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met VRY van Fintessa. Wij informeren u graag over de mogelijkheden, maar wij geven géén advies.

Waarom kiezen voor VRY?

VRY van Fintessa biedt laagdrempelige beleggingsoplossingen. Met het beleggen van uw lijfrentekapitaal bij VRY profiteert u van de uitgebreide en onafhankelijke beleggingsaanpak van Fintessa. Hierdoor verhoogt u de kans op een hoger rendement. Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kies voor vrijheid en een onafhankelijk beleggingsbeleid
Voor meer informatie kunt u kijken op  www.vryvanfintessa.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search

×