Oudedagsverplichting (ODV) omzetten naar lijfrente?

Oudedagsverplichting (ODV) omzetten naar lijfrente?

Bent u Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) (geweest) en heeft u in het verleden pensioen opgebouwd in eigen beheer? En u heeft uw pensioenvoorziening omgezet in een oudedagsverplichting?

Dan is deze blog wellicht interessant voor u! Het omzetten van een oudedagsverplichting (ODV) naar een lijfrente kan diverse voordelen opleveren.

Oudedagsverplichting (ODV) omzetten naar lijfrente

Pensioen in Eigen Beheer

Een DGA is werknemer bij zijn of haar eigen BV. Dat betekent dat u uzelf, als DGA, naast een salaris ook een pensioen kunt toezeggen.

Naast de mogelijkheid om pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar, bestond in het verleden de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Veel DGA’s hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt, bijvoorbeeld om de kosten van de verzekeraar te besparen.

Met ingang van 1 januari 2017 is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen afgeschaft. Met betrekking tot de bestaande pensioenvoorziening had u drie mogelijkheden:

 1. U kon de voorziening laten vrijvallen en (direct) afrekenen met de fiscus (afkopen).
 2. De voorziening bevriezen; hetgeen betekent dat u geen nieuwe bedragen aan de voorziening mag toevoegen, maar de bestaande voorziening in stand blijft.
 3. Het laten omzetten van de voorziening in een oudedagsverplichting (ODV). Een belangrijk verschil met het bevriezen van de voorziening is dat u niet meer hoeft te voldoen aan de (strengere) regels van de Pensioenwet.

U had tot 1 januari 2020 de tijd om uw keuze te maken. Heeft u geen keuze gemaakt? Dan is uw voorziening automatisch bevroren.

Aan welke regels moet een oudedagsveplichting voldoen?

Wanneer u uw pensioenvoorziening heeft omgezet in een oudedagsverplichting, dan moet u de voorziening nog altijd gebruiken voor een periodieke uitkering als aanvulling op uw pensioen.

De waarde van uw oudedagsverplichting wordt jaarlijks verhoogd met een door de overheid vastgesteld rentepercentage. U mag géén nieuwe bedragen meer aan de reserve toevoegen. Uiteindelijk moet u de waarde van uw oudedagsverplichting omzetten in een periodieke uitkering. Daarvoor heeft u twee mogelijkheden:

 1. de voorziening in uw BV te houden en de uitkering vanuit uw BV te verrichten óf
 2. de oudedagsverplichting (ODV) omzetten naar een lijfrente.
  U ontvangt in deze situatie uw uitkering dan van de bank, de verzekeraar of de beleggingsonderneming, zoals VRY van Fintessa waar u uw geld heeft afgestort.

Oudedagsverplichting uitkeren vanuit BV

Kiest u er voor om uw oudedagsverplichting binnen uw BV te houden? Dan zijn er een aantal regels waaraan uw uitkering moet voldoen:

 • Uiterlijk twee maanden nadat u de AOW-datum heeft bereikt moet uw uitkering beginnen.
 • De looptijd van uw uitkering moet minimaal twintig jaar zijn.
 • Laat u de uitkering beginnen vóórdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt? De einddatum van uw uitkering mag dan niet eerder zijn dan twintig jaar na uw AOW-datum.

De voordelen van het omzetten van een oudedagsverplichting naar een lijfrente

 • Meer flexibiliteit
  U kunt er ook voor kiezen om uw oudedagsverplichting om te zetten naar een lijfrente. In dat geval heeft u meer flexibiliteit ten aanzien van uw uitkering uit de BV. In vergelijking met een uitkering vanuit uw BV kunt u:

  • De uitkering later laten beginnen.
   De uitkering moet bij een lijfrente uiterlijk ingaan in het kalenderjaar vijf jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het later laten beginnen van uw uitkering kan interessant zijn wanneer u het geld nog niet nodig heeft, bijvoorbeeld omdat u nog niet gestopt bent met werken.
  • Kiezen voor een kortere looptijd
   Veel mensen vinden een looptijd van twintig jaar te lang. Wanneer u kiest voor het afstorten van uw voorziening in een lijfrente, dan kunt u kiezen voor een kortere looptijd. De minimale looptijd van een lijfrente uitkering bedraagt vijf jaar. Daarnaast mag uw uitkering op jaarbasis in dat geval niet hoger zijn dan EUR 26.463 (2024).
   Bereikt u met de door u gekozen looptijd een hogere uitkering op jaarbasis? Dan moet u kiezen voor een langere looptijd. Dit maximum van EUR 26.463 is overigens niet van toepassing wanneer u kiest voor een looptijd van minimaal 20 jaar.
 • Eerste jaren hogere uitkering
  Een andere interessante mogelijkheid van het omzetten van een oudedagsverplichting naar een lijfrente is om de eerste jaren na uw pensioen een hogere uitkering te ontvangen dan de jaren daarna. Veel mensen hebben de eerste jaren na hun pensioen behoefte aan een hoger inkomen dan de jaren daarna. Bijvoorbeeld omdat u mooie reizen wilt maken of andere wensen hebt waarvoor u uw pensioeninkomen wilt gebruiken. Vanaf een zekere leeftijd nemen dit soort plannen af en kan worden volstaan met een lager inkomen. Wanneer u besluit om uw oudedagsverplichting om te zetten in een lijfrente, dan is de wens van een hoger inkomen in de eerste periode na uw pensioen doorgaans te realiseren. Wanneer u uw oudedagsverplichting binnen uw BV houdt kan dat niet.

U kunt een lijfrente aankopen bij een bank, een verzekeraar of bij een beleggingsonderneming zoals VRY van Fintessa.

ODV al ingegaan? Geen probleem 

Ontvangt u reeds een uitkering vanuit een oudedagsverplichting uit uw eigen BV? Ook dan heeft u de mogelijkheid om uw oudedagsverplichting (ODV) alsnog om te zetten in een lijfrente.

 • Kortere looptijd
  Stel u vindt de uitkeringsduur van twintig jaar achteraf gezien toch te lang. Door de ODV alsnog om te zetten naar een lijfrente, kunt u kiezen voor een kortere uitkeringsduur.
 • Opheffen Pensioen BV
  Wanneer uw oudedagsverplichting is ondergebracht in een BV die verder geen andere functie (meer) heeft, dan kunt u deze BV opheffen na de overdracht van uw voorziening in een lijfrente. Dat scheelt de nodige rompslomp!
 • Samenvoegen oudedagsverplichting met lijfrentekapitalen
  Misschien bent u, naast uw oudedagsverplichting, nog in bezit van andere lijfrentekapitalen, zoals een lijfrentepolis of een bankspaarrekening. Na de omzetting van uw oudedagsverplichting naar een lijfrente kunt u de verschillende kapitalen samenvoegen. Zo behoudt u het overzicht en bespaart u wellicht kosten.

Hoe zet ik een oudedagsverplichting (ODV) om naar een lijfrente?

Voor de omzetting van uw reeds uitkerende oudedagsverplichting in een lijfrente vraagt u vooraf goedkeuring aan de Inspecteur van de Belastingdienst in uw woonplaats. Die toestemming zal in de praktijk niet meer dan een formaliteit zijn, mits het mogelijk is om de gehele fiscale waarde van de verplichting af te storten. Wanneer er sprake is van onderdekking (er zijn onvoldoende liquiditeiten), dan moet u aanvullende (bewijs)stukken aanleveren. Raadpleegt u waar nodig een financieel adviseur.

Heeft u al meer dan vijf kalenderjaren geleden de AOW-leeftijd bereikt? Dan moet uw uitkering na uw overstap direct ingaan en mag de einddatum van uw uitkering niet eerder liggen dan 20 jaar na uw AOW-datum.

Wanneer u advies wilt welke oplossing het beste bij u past, dan is het wellicht verstandig om de hulp van een financieel adviseur in te roepen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met VRY van Fintessa. Wij informeren u graag over de mogelijkheden, maar wij geven géén advies

 

Waarom kiezen voor VRY?

VRY van Fintessa biedt laagdrempelige beleggingsoplossingen. Met het beleggen van uw lijfrentekapitaal bij VRY profiteert u van de uitgebreide en onafhankelijke beleggingsaanpak van Fintessa. Hierdoor verhoogt u de kans op een hoger rendement. Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kies voor vrijheid en een onafhankelijk beleggingsbeleid
Voor meer informatie kunt u kijken op  www.vryvanfintessa.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search

×