Nieuwe Pensioenwet

Wat betekent de nieuwe Pensioenwet voor mijn pensioen?

Er is een nieuwe Pensioenwet. Na meer dan tien jaar onderhandelen tussen overheid, werkgevers en werknemers is het tot een akkoord gekomen over wijziging van het bestaande Nederlandse pensioenstelsel dat al uit de jaren vijftig van de vorige eeuw dateert.

Met het nieuwe pensioenstelsel wordt onder andere ingespeeld op de structureel gewijzigde arbeidsmarkt. De standaard, waar iemand veertig jaar bij dezelfde werkgever bleef werken, komt namelijk nauwelijks meer voor.

Nieuwe Pensioenwet

Pensioen… hoe zat het ook alweer?

In Nederland bestaat het pensioen uit drie onderdelen, ook wel ‘pijlers’ genoemd:

  • In de eerste pijler valt de AOW: een basisinkomen voor iedereen die voorafgaand aan de AOW-datum in Nederland heeft gewoond. De AOW die gepensioneerden ontvangen wordt betaald door de mensen die nog werken. De AOW bedraagt iets meer dan een bijstandsuitkering maar minder dan het minimumloon: Het is dus echt niet meer dan een basisinkomen. Wanneer u een periode niet in Nederland heeft gewoond wordt uw AOW-uitkering bovendien nog verlaagd.
  • In de tweede pijler valt pensioen dat u via een werkgever heeft opgebouwd. Veel mensen vertrouwen er op dat dit pensioen een inkomen oplevert waarmee ze van een financieel onbezorgde oude dag kunnen genieten. In de praktijk valt dat echter vaak (erg) tegen. Mensen die niet voor een werkgever werken (bijvoorbeeld zzp’ers) bouwen helemaal géén pensioen op in de tweede pijler.
  • In de derde pijler valt een (aanvullend) pensioen dat u zelf vrijwillig kunt opbouwen. Voorzieningen in de derde pijler worden ‘lijfrente’ genoemd.
    De overheid stimuleert deze vrijwillige pensioenopbouw door het bieden van fiscale voordelen. Zo kunt u bedragen die u inlegt op uw lijfrenterekening aftrekken van de belasting.

De nieuwe Pensioenwet gaat vooral over pensioen in de tweede pijler: Pensioenen die via werkgevers worden opgebouwd.

Wordt mijn pensioen slechter onder de nieuwe wet?

Onder de huidige wet zijn er twee systemen voor pensioenopbouw via een werkgever:

  • Bij het eerste systeem wordt een bepaald pensioen toegezegd
  • Bij het tweede systeem wordt een bepaalde inleg (premie) toegezegd, waarbij u op uw pensioendatum moet kijken welk pensioen u hiervoor kunt aankopen

 

Tweede systeem
Onder de nieuwe Pensioenwet is uitsluitend het tweede systeem nog toegestaan. Niemand krijgt dus meer een garantie ten aanzien van de hoogte van het pensioen dat later ontvangen zal worden.

Maar ook onder het tweede systeem vindt een belangrijke wijziging plaats. Onder de huidige wet kregen oudere werknemers namelijk, bij hetzelfde salaris, een veel hogere pensioenpremie dan jongere werknemers.

Oudere werknemers minder pensioenopbouw
Onder het nieuwe systeem krijgen alle werknemers bij hetzelfde salaris een gelijke pensioenpremie. Dat betekent dat oudere werknemers – daarbij moet u denken vanaf een jaar of veertig – (veel) minder pensioen gaan opbouwen dan onder de huidige wet.

De nieuwe wet biedt mogelijkheden om dit tekort deels te compenseren, maar het is maar de vraag in hoeverre werkgevers en pensioenfondsen die compensatie daadwerkelijk gaan verstrekken.

 

Wat kunt u zelf doen?

Het is verstandig om enigszins in de gaten te houden of u na uw pensioen een inkomen kunt verwachten dat u ongeveer nodig denkt te hebben. Zeker wanneer u inmiddels ouder bent dan een jaar of veertig is het verstandig om de komende jaren in de gaten te houden in hoeverre het pensioeninkomen dat u kunt verwachten daadwerkelijk vermindert door de nieuwe Pensioenwetgeving.

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u eenvoudig zien welk pensioen u kunt verwachten op basis van de AOW en pensioen dat u via werkgevers hebt opgebouwd. Valt het pensioen dat u kunt verwachten tegen? Dan is het verstandig om op tijd te beginnen met het opbouwen van een aanvullend pensioen.

Dat kunt u doen op een ‘gewone’ spaar- of beleggingsrekening of – met hulp van de fiscus – op een lijfrenterekening.

Wilt u weten of aanvullend pensioen opbouwen via een lijfrente voor u interessant kan zijn? Lees meer op aanvullend pensioen opbouwen via lijfrente of neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Waarom kiezen voor VRY?

VRY van Fintessa biedt laagdrempelige beleggingsoplossingen. Met het beleggen van uw lijfrentekapitaal bij VRY profiteert u van de uitgebreide en onafhankelijke beleggingsaanpak van Fintessa. Hierdoor verhoogt u de kans op een hoger rendement. Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kies voor vrijheid en een onafhankelijk beleggingsbeleid
Voor meer informatie kunt u kijken op  www.vryvanfintessa.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search

×