Invloed nieuwe Pensioenwet op lijfrentes

Invloed nieuwe Pensioenwet op lijfrentes

Invloed nieuwe Pensioenwet op lijfrentes. Welke invloed is dat en wat betekent dat voor uw aanvullende pensioen?

Momenteel wordt gewerkt aan een grondige hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. Hoewel de wijzigingen van de nieuwe pensioenwet vooral betrekking hebben op pensioenen die werknemers via hun werkgever opbouwen, is er ook impact op het aanvullende pensioen. De invloed van de nieuwe Pensioenwet op lijfrentes betekent meer mogelijkheden om zelf fiscaal vriendelijk aanvullend pensioen op te bouwen.

invloed nieuwe pensioenwet op lijfrente

Pensioen… hoe zat het ook alweer?

Het Nederlandse Pensioenstelsel is verdeeld over 3 onderdelen, ook wel drie pijlers genoemd:

  1. De eerste pijler gaat over de AOW: Een basisinkomen voor iedereen.
  2. In de tweede pijler valt pensioen dat u via een werkgever heeft opgebouwd.
  3. Pijler drie betreft het een (aanvullend) pensioen dat u zelf vrijwillig kunt opbouwen. Voorzieningen in de derde pijler worden ‘lijfrente’ genoemd

Invloed nieuwe Pensioenwet op lijfrentes.

De nieuwe Pensioenwet gaat vooral over pensioen in de tweede pijler: Pensioenen die via werkgevers worden opgebouwd.

De nieuwe wet is echter niet alleen van toepassing op de pijler 2 pensioenen, maar ook op pijler 3 pensioenen. Dat stukje aanvullende pensioen (ook wel lijfrente genoemd) dat u zelf kunt opbouwen of aan het opbouwen bent. Wat is dan de invloed die de nieuwe Pensioenwet op lijfrentes heeft?

De overheid stimuleert deze vrijwillige pensioenopbouw door het bieden van fiscale voordelen. Zo kunt u bedragen die u inlegt op uw lijfrenterekening aftrekken van de inkomstenbelasting.

De invloed van de nieuwe Pensioenwet op lijfrentes, betekent concreet dat er verruimingen komen. U krijgt dus meer mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen via lijfrentes. Welke verruimingen dat zijn, leest u hieronder.

De jaarruimte wordt hoger

De jaarruimte is het bedrag dat u in een bepaald jaar maximaal van de inkomstenbelasting mag aftrekken als inleg in uw lijfrente. Wanneer u meer wilt storten kunt u eventueel nog gebruik maken van de jaarruimte die u in de afgelopen jaren niet heeft gebruikt (reserveringsruimte).
Door de nieuwe wet kunt u dus meer inleggen in uw lijfrente. Deze wijziging is vooral belangrijk voor mensen die geen (goed) pensioen via hun werkgever opbouwen en die meer in een lijfrente willen storten dan op grond van de huidige jaarruimte mogelijk zou zijn.

Ook belastingaftrek ná uw AOW-datum

Op dit moment stopt de mogelijkheid om de inleg op uw lijfrenterekening van de inkomstenbelasting af te trekken in het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Onder de nieuwe wet kunt u uw inleg aftrekken tot het kalenderjaar vijf jaar nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Deze wijziging is met name van belang voor mensen die na hun AOW-datum nog enige tijd willen blijven doorwerken.

De reserveringsruimte wordt hoger

De reserveringsruimte is van belang wanneer u meer wilt inleggen dan u op basis van uw jaarruimte van de inkomstenbelasting kunt aftrekken. U kunt dan, tot een bepaald maximum, het deel van de jaarruimte dat u in de afgelopen jaren niet heeft gebruikt alsnog van de inkomstenbelasting aftrekken.

Op dit moment mag u reserveringsruimte berekenen over de niet-gebruikte jaarruimte in de laatste zeven jaar. Daarbij is de reserveringsruimte gemaximeerd tot EUR 7.587 (2022) indien u nog méér dan tien jaar te gaan heeft tot de AOW-datum dan wel EUR 14.978 (2022) indien uw AOW-datum nog maximaal tien jaar in de toekomst ligt.

Onder de nieuwe pensioenwet mag u reserveringsruimte berekenen over de afgelopen tien jaar. Daarnaast wordt de reserveringsruimte (in alle gevallen) gemaximaliseerd op EUR 38.000.

Kortom, behalve de jaarruimte wordt ook de reserveringsruimte aanzienlijk hoger.

Oudedagslijfrente korter dan twintig jaar mogelijk

Uiteindelijk moet u uw lijfrentekapitaal gebruiken voor een periodieke uitkering als aanvulling op uw pensioen. De wetgeving biedt daartoe een aantal toegestane lijfrentevormen. Op onze website  www.vryvanfintessa.nl/fiscale-achtergronden-lijfrente-beleggen kunt u hier meer over lezen.

Eén van de toegestane lijfrentevormen is de oudedagslijfrente. Bij deze vorm is de vereiste minimale looptijd onder de huidige wet twintig jaar. Onder de nieuwe wet mag u de minimale looptijd van twintig jaar verkorten met het aantal (volle) jaren na uw AOW-datum.

In de praktijk is deze laatste wijziging maar voor een beperkt aantal mensen van belang, namelijk voor mensen met een erg groot lijfrentekapitaal. De meeste mensen kunnen hun wensen namelijk prima invullen op basis van een tijdelijke oudedagslijfrente, waarbij een kortere looptijd al was toegestaan.

Twijfelt u nog?  Neem nu contact met ons op en wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Wet Bedrag Ineens

Naast de nieuwe pensioenwet is er nog een nieuwe wet die invloed heeft op uw lijfrentes: U krijgt in de toekomst de mogelijkheid om een deel van uw pensioen ineens op te nemen. Dat mag tot maximaal tien procent van de waarde van uw pensioen. U kunt uitsluitend op de ingangsdatum van uw pensioen gebruik maken van die mogelijkheid. Over het opgenomen bedrag betaalt u inkomstenbelasting. Daardoor kan het goed zijn dat uw inkomen in het jaar van opname aanzienlijk hoger wordt en u wellicht in een hoger belastingtarief valt.

Een aardige mogelijkheid kan zijn om een deel van uw pensioen ineens te laten uitbetalen en dit om te zetten in een lijfrente. U gebruikt het geld dan nog steeds voor uw pensioen (u hoeft dus niet direct af te rekenen over het opgenomen bedrag), maar de regelgeving voor lijfrente is minder strak dan de regelgeving voor pensioen.

  • Zo kunt u voor lijfrente bijvoorbeeld ook bij een bank of beleggingsonderneming terecht en niet alleen bij een verzekeraar of pensioenfonds.
  • Ook bent u niet verplicht om te kiezen voor een levenslange uitkering
  • Bij overlijden wordt u niet geconfronteerd met vermogensverlies.

Of opname van een bedrag ineens, al dan niet met omzetting in een lijfrente, in uw situatie interessant is hangt af van uw persoonlijke wensen omstandigheden. Het is verstandig om u te laten adviseren door een adviseur.

 

Wilt u weten wat VRY van Fintessa u kan bieden? Neem nu contact met ons op en wij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn voor uw lijfrente.

Waarom kiezen voor VRY?

VRY van Fintessa biedt laagdrempelige beleggingsoplossingen. Met het beleggen van uw lijfrentekapitaal bij VRY profiteert u van de uitgebreide en onafhankelijke beleggingsaanpak van Fintessa. Hierdoor verhoogt u de kans op een hoger rendement. Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kies voor vrijheid en een onafhankelijk beleggingsbeleid
Voor meer informatie kunt u kijken op  www.vryvanfintessa.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search

×