Beleggingslijfrente

De ene beleggingslijfrente is de andere niet

Een beleggingslijfrente is een alternatief voor een garantielijfrente. De kapitaalmarktrente is ondanks recente stijgingen nog altijd laag.  Dat doet bij uitstek pijn bij uw lijfrente. Immers, uw lijfrentekapitaal zet u voor een jarenlange periode weg tegen deze lage rente, waardoor u weinig rendement en dus een lager pensioen ontvangt. Juist bij lijfrentes, met een lange beleggingshorizon, is een beleggingslijfrente daarom een alternatief dat het overwegen meer dan waard is.

Indien u de keuze maakt om uw lijfrente te (laten) beleggen, dan kunt u kiezen uit verschillende aanbieders van beleggingslijfrentes. Let op, ook daar zijn de verschillen groot.

Beleggingslijfrente

Beleggingslijfrente; zelf doen of uitbesteden

In de eerste plaats is het de vraag in hoeverre u zelf verantwoordelijk wilt zijn voor de samenstelling van uw beleggingsportefeuille van uw beleggingslijfrente. Sommige aanbieders bieden de mogelijkheid dat u zelf kiest in welke fondsen u wilt beleggen. Het nadeel daarvan is vaak dat u doorgaans wel beperkt bent tot de fondsen die de betreffende aanbieder ter beschikking stelt.

Tevens klinkt zelf beleggen leuk, maar het betekent ook dat u zelf over voldoende kennis en ervaring moet beschikken om de juiste keuzes voor uw beleggingslijfrente te maken. Ook moet u voldoende tijd hebben om de marktontwikkelingen bij te houden en waar nodig uw beleggingsportefeuille hierop aan te passen.

Wanneer u kiest voor het uitbesteden van uw beleggingen aan een vermogensbeheerder, dan profiteert u van de kennis en ervaring van mensen voor wie beleggen hun vak is en die de hele dag de tijd hebben om zich te verdiepen in de actuele marktomstandigheden.

Onafhankelijkheid aanbieders beleggingslijfrentes

Ook wanneer u het beheer van uw beleggingen uitbesteedt, zijn er nog grote verschillen tussen de diverse aanbieders. Veel aanbieders van beleggingslijfrentes beperken zich namelijk tot beleggingsfondsen die worden uitgegeven door de betreffende instelling zelf. Of door een financiële instelling die onderdeel uitmaakt van hetzelfde concern. Natuurlijk kunnen dergelijke instellingen hele goede beleggingsfondsen aanbieden, maar de beleggingskeuzes die vermogensbeheerders van dergelijke instellingen hebben, zijn beperkt. Dat kan het voor hen moeilijker maken om voor u een optimaal rendement te behalen.

Ook bij aanbieders die uw beleggingsportefeuille wél inrichten met externe beleggingsfondsen is het belangrijk om even door te vragen. Hoewel deze vermogensbeheerders onafhankelijk zijn (ze hebben géén eigen belang bij hun keuze in welke fondsen u belegt), beperken ze zich bij hun keuze soms tot een beperkt aantal geselecteerde beleggingsfondsen. Bijvoorbeeld omdat hun ICT-systemen niet zijn ingericht om een groot aantal beleggingsfondsen te administreren.

Een vermogensbeheerder die slechts een beperkte reeks beleggingsfondsen gebruikt, is niet optimaal in staat om in te spelen op de actuele marktomstandigheden, waardoor het lastiger wordt om het rendement te optimaliseren.

Actief vermogensbeheer

Naast onafhankelijkheid is een tweede verschil in hoeverre een vermogensbeheerder uw portefeuille actief monitort en waar nodig aanpast. Ook hier bestaan grote verschillen tussen aanbieders.

Diverse aanbieders van beleggingslijfrentes kijken bij de start weliswaar hoe uw portefeuille het best kan worden samengesteld, maar passen die samenstelling gedurende de looptijd nauwelijks aan. U laat uw lijfrente echter gedurende een periode van vele jaren beleggen en de wereld verandert in die periode nu eenmaal. Daarom is het aan te bevelen dat een vermogensbeheerder van tijd tot tijd kijkt of de samenstelling van uw beleggingsportefeuille aangepast dient te worden aan de huidige omstandigheden.

Herbalanceren van uw beleggingslijfrente

Een succesvolle manier van actief vermogensbeheer vormt de zogenaamde periodieke herbalancering van de effectenportefeuille van uw beleggingslijfrente.

Stel u heeft een risicoprofiel waarbij voor de helft in aandelen en de andere helft in obligaties wordt belegd. Wanneer het rendement op aandelen enige jaren hoger is geweest dan het rendement op obligaties, dan bestaat uw portefeuille niet langer meer uit een gelijke verdeling over beide categorieën. U loopt dan hierdoor een hoger risico dan wat oorspronkelijk de bedoeling was.

Dat kan ook zo zijn wanneer een bepaalde beleggingscategorie (bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen) door het behaalde rendement binnen uw portefeuille een te groot of juist een te klein aandeel gaat innemen.

Om deze redenen is het fijn wanneer uw aanbieder ervoor zorgt dat de samenstelling van uw portefeuille regelmatig in lijn wordt gebracht met het beoogde risicoprofiel. Automatisch, zonder dat u daar zelf naar om hoeft te kijken.

Spreiding

Op welke manier u ook belegt of laat beleggen, een goede spreiding van de beleggingen binnen uw portefeuille is altijd verstandig. Zo beperkt u uw risico en is de kans op het behalen van de rendementsverwachtingen groter.

Binnen een indexfonds belegt u in één keer in een groot aantal verschillende individuele aandelen. Er bestaan inmiddels zoveel verschillende indexfondsen dat het mogelijk is om te beleggen in kansrijke regio’s en sectoren of de verdeling tussen waarde- en groeiaandelen. Uiteraard mits uw vermogensbeheerder niet uitsluitend gebruik maakt van een beperkte reeks aan indexfondsen. Maar dat had u inmiddels begrepen.

Wanneer u advies wilt welke beleggingslijfrente het beste bij u past, dan is het wellicht verstandig om de hulp van een financieel adviseur in te roepen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met VRY van Fintessa. Wij informeren u graag over de mogelijkheden, maar wij geven géén advies

Waarom kiezen voor VRY?

VRY van Fintessa biedt laagdrempelige beleggingsoplossingen. Met het beleggen van uw lijfrentekapitaal bij VRY profiteert u van de uitgebreide en onafhankelijke beleggingsaanpak van Fintessa. Hierdoor verhoogt u de kans op een hoger rendement. Neem nu contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Kies voor vrijheid en een onafhankelijk beleggingsbeleid
Voor meer informatie kunt u kijken op  www.vryvanfintessa.nl

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Start typing and press Enter to search

×